Softflo Optimal

2004-03-12
Nu lanserar vi Softflo Optimal. En ny Softflo produkt för klimatisering av rum.
Softflo Optimal består av en teknikdel vilken finns i tre storlekar. Med Softflo Optimal ges möjlighet att föra bort väldigt stora värmelaster (kyla) och effektivisera ventilationen med en väldigt kompakt enhet. Teknikdelen kompletteras med en inklädnad som ger stora möjligheter att estetiskt integrera produkten i rummet. Softflo Optimal monteras i takvinkeln på väggen mot korridor eller liknande.

Självklart är Softflo Optimal designad för Softflo-tekniken, vilket ger den ca 40 % effektivare luftutbyte och värmeutbyte i lokaler jämfört med konventionella kylbafflar.
  
Svenska   Dansk   Norsk   Suomeksi